تبلیغات


شکوفايي ايران پس از اسلام

Ø´Ú©Ù?Ù?اÛ?Û? اÛ?راÙ? پس از اسÙ?اÙ?دکتر علي شريعتي:
همان ملتي که در همان دوره ـ که حکومت ساسانيان و اشکانيان در ايران مستقر بودند ـ يک شکوفايي علمي و يک نبوغ فلسفي درخشان به ياد ندارد، بعد از اسلام … بزرگترين نبوغ هاي جهاني در فلسفه، ادب، هنر، علم، سياست و مسائل اجتماعي و فرهنگي عرضه مي کند.
علي حيات بارورش پس از مرگ، ص 31 ـ 32 ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع