تبلیغات


عدالت شخص حاکم بر بخشي عظيم از کره زمين(1)

عداÙ?ت شخص حاکÙ? بر بخشÛ? عظÛ?Ù? از کرÙ? زÙ?Û?Ù?(Û±)به قلم مدير سايت


شبى حضرت على(ع) در محل نگهداري اموال عمومي مشغول نوشتن تقسيم نامه اموال بود که طلحه و زبير نزد وى رفتند. او چراغ پيش رويش را خاموش کرد و دستور داد چراغى ديگر از خانه اش بياورند. آن دو درباره اين کار از او پرسيدند. گفت: روغن آن چراغ از بيت المال بود و سزاوار نبود که با نور آن با شما به صحبت بنشينم. ادامه مطلب...منبع این نوشته : منبع